میوه و صیفی جات

1-6 از 6

سیب زمینی

1کیلوگرم±100گرم
150,000ریال

پیاز زرد

1کیلوگرم±100گرم
250,000ریال

پیاز سفید

1کیلوگرم±100گرم
250,000ریال

خیار اصلاحی

1کیلوگرم±100گرم
200,000ریال

خیار گلخانه

1کیلوگرم±100گرم
250,000ریال

گوجه

1کیلوگرم±100گرم
150,000ریال

اپلیکیشن بازرگام

شما هم اکنون میتوانید اپلیکیشن بازرگام را از طریق لینک های زیر دریافت کنید